زمستان بازار توافق روسیه میلیون آمریکا

زمستان: بازار توافق روسیه میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون آیا می‌دانستید چشم جغد از داخل گوشش دیده می‌شود؟

آیا می‌دانستید می‌توانید کره چشم جغد را از طریق گوش هایش ببینید؟ در واقع می‌توانید داخل سر جغد را از طریق گوش‌هایش ببینید.

آیا می‌دانستید چشم جغد از داخل گوشش دیده می‌شود؟

آیا می دانستید چشم جغد از داخل گوشش دیده می شود؟

عبارات مهم : جمجمه

آیا می دانستید می توانید کره چشم جغد را از طریق گوش هایش ببینید؟ در واقع می توانید داخل سر جغد را از طریق گوش هایش ببینید.

به گزارش برترین ها، آیا می دانستید می توانید کره چشم جغد را از طریق گوش هایش ببینید؟ در واقع می توانید داخل سر جغد را از طریق گوش هایش ببینید. جغد ها هم مثل سایر پرندگان بر خلاف پستانداران گوش خارجی ندارند.

در واقع گوش پرندگان دو سوراخ نسبتا بزرگ روی جمجمه آن هاست. این سوراخ با پر پوشیده شده، ولی اگر پر ها را کنار بزنید می توانید کره چشم جغد را از داخل ببینید! البته زیاد پرندگان کوچکتر از آن هستند که بتوان این را دید، ولی جغد جیغ اره ای شمالی حفره های گوش بسیار بزرگی دارد. این حفره ها به ما این وقت نادر را می دهند که داخل جمجمه یک حیوان زنده را نگاه کنیم و ببینیم دقیقا چه خبر است.

آیا می‌دانستید چشم جغد از داخل گوشش دیده می‌شود؟

نکته جالب راجع به جغد جیغ اره ای شمالی این است که آن ها بسیار کوچک هستند، به این معنا که چشمهایشان حدود ۵ درصد از کل بدنشان هست. آن ها تنها حدود ۱۷ ساتنیمتر رشد می کنند و حدود ۶۰ گرم وزن دارند. گوش های بسیار بزرگ به آن ها کمک می کند طعمه را به آسانی در شب پیدا کنند. گوش های بزرگ به آن ها اجازه می دهد طعمه را در تاریکی ردیابی کنند و با استفاده از صدا ها هر لحظه بدانند شما کجا هستید حتی اگر نتوانند شما را ببینند.

آیا می‌دانستید می‌توانید کره چشم جغد را از طریق گوش هایش ببینید؟ در واقع می‌توانید داخل سر جغد را از طریق گوش‌هایش ببینید.

واژه های کلیدی: جمجمه | تاریکی | پرندگان | اخبار گوناگون

آیا می‌دانستید چشم جغد از داخل گوشش دیده می‌شود؟

آیا می‌دانستید چشم جغد از داخل گوشش دیده می‌شود؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs