زمستان بازار توافق روسیه میلیون آمریکا

زمستان: بازار توافق روسیه میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات تصویر العمل سریع به تحریم نایک علیه تیم ملی!

«کمپانی نایک در پی تحریم های آمریکا، به ملی پوشان کشور عزیزمان ایران کفش نمی فروشد!» این خبر سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است است.

تصویر العمل سریع به تحریم نایک علیه تیم ملی!

تصویر العمل سریع به تحریم نایک علیه تیم ملی!

عبارات مهم : ایران

«کمپانی نایک در پی تحریم های آمریکا، به ملی پوشان کشور عزیزمان ایران کفش نمی فروشد!» این خبر سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | تصویر | کارتون | خبر ورزشی | تحریم های آمریکا | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs