زمستان بازار توافق روسیه میلیون آمریکا

زمستان: بازار توافق روسیه میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عده ای قصه پرداز در ارکان نظام نفوذ کرده اند

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به قلم مسیح مهاجری نوشت:روز جمعه گذشته در راه پیمائی روز جهانی قدس عده ای معدود با شعار فوت بر منافق، مدیر شرکت انرژی اتمی کشو

عده ای قصه پرداز در ارکان نظام نفوذ کرده اند

عده ای قصه پرداز در ارکان نظام نفوذ کرده اند

عبارات مهم : اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به قلم مسیح مهاجری نوشت:روز جمعه گذشته در راه پیمائی روز جهانی قدس عده ای معدود با شعار فوت بر منافق، مدیر شرکت انرژی اتمی کشورمان را مخاطب قرار دادند و مدال افتخار «وطن فروشی» را به سینه او راه اندازی کردند!

از نظر شعار دهندگان، جرم مدیر شرکت انرژی اتمی چیست؟ او متهم است که در جریان شکل گیری برجام به وظایف قانونی خود عمل کرده و حتی ذره ای از تصمیمات نظام تخطی نکرده است.

عده ای قصه پرداز در ارکان نظام نفوذ کرده اند

این اتهام را هنگامی که به محکمه عقل و عدل عرضه کنید، نه تنها مدیر شرکت انرژی اتمی مجرم آشنا نمی شود بلکه عملکرد او در خور تحسین هست. کما اینکه اصل برجام هم همین اوضاع را دارد و عده ای به جای اینکه هیات مذاکره کننده ایرانی را به خاطر شکل دادن برجام، که عالی ترین معاهده ممکن در شرایط خاص وقت خود بود، تحسین کنند اعضاء این هیات را متهم به خیانت می کنند. خروج آمریکا از برجام، اکنون مستمسکی شده است است جهت مخالف خوانان تا هیات مذاکره کننده و دولت را مورد حمله قرار دهند و اهداف پشت پرده خود را با این بهانه دنبال کنند.

اینان خود نیز می دانند که مدیر جمهور آمریکا بر خلاف قانون عمل کرده و به خاطر خارج کردن کشورش از برجام و بی احترامی به مقررات بین المللی و کشورهای امضاء کننده برجام، مرتکب خیانت و اهانت شده است ولی به جای آنکه تیرها را به طرف مدیر جمهور آمریکا شلیک کنند به سوی دولت کشور عزیزمان ایران و هیات مذاکره کننده نشانه می روند.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به قلم مسیح مهاجری نوشت:روز جمعه گذشته در راه پیمائی روز جهانی قدس عده ای معدود با شعار فوت بر منافق، مدیر شرکت انرژی اتمی کشو

درست است که عوامل اجرائی این توطئه دچار جهل مرکب هستند ولی توصیه بسیار مهم این است که آمران آنها از تمام شرح پشت پرده خبر دارند و نه تنها دچار جهل نیستند بلکه می دانند چه می کنند و با علم و اطلاع از عواقب کاری که انجام می دهند، این لشکر جهل را به راه می اندازند تا به نشانه شوم خود برسند. جمع کردن عناصری که دچار جهل مرکب هستند کار راحت ایست به شرط آنکه با آمران و طراحان پشت صحنه برخورد شود.

این اوضاع سال هاست که ادامه دارد و نظام جمهوری اسلامی هزینه آن را می پردازد، هزینه سنگینی که مستقیماً با اعتبار و حیثیت این نظام انقلابی و اسلامی سروکار دارد و نیروهای شایسته و کارآمد زیادی را نسبت به آن بدبین و بی اعتماد می کند. متاسفانه این هزینه گزاف بدون آنکه ما به ازائی داشته باشد، از کیسه حیثیتی نظام می رود و جامعه را از توانائی های زیادی محروم می کند.

عناصر پشت پرده این بازی ها از این واقعیت ها کاملاً مطلعند و به نظر می رسد با هویت نظام جمهوری اسلامی مسئله دارند. آنها درصدد تهی کردن نظام از این هویت هستند. درک این واقعیت تلخ با توجه به طراحی های گردانندگان این صحنه ها که متاسفانه در ارکان نظام نفوذ دارند کار مشکلی نیست. آنها با قصه پردازی های خاص خود، وحدت جامعه را نشانه می گیرند و با اجرای طرح های خود به وسیله عناصری که دچار جهل مرکب هستند، کارائی نظام را زیر پرسش می برند. نظام جمهوری اسلامی، اگر چنین مانعی را بر سر راه نداشته باشد می تواند کارائی خود را به دنیا اثبات کند. مسئولان جهت برطرف این مانع، کافی است با قصه پردازان برخوردی قاطع کنند و ریشه قصه پردازی را در عصر ارتباطات بخشکانند.

عده ای قصه پرداز در ارکان نظام نفوذ کرده اند

واژه های کلیدی: اسلامی | مذاکره | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs